نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD جغرافیا برنامه ریزی شهری دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD جغرافیا برنامه ریزی شهری دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال متون تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال جغرافیا و برنامه ریزی شهری (مبانی و ایران)، نمونه سوال مکتب ها و نظریه ها در جغرافیا و برنامه ریزی شهری، نمونه سوال مدل ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، نمونه سوال روش تحقیق در جغرافیا و برنامه ریزی شهری.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 222KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست