نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD جغرافیا برنامه ریزی روستایی دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD جغرافیا برنامه ریزی روستایی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال متون تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال مکتب ها و نظریه ها جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، نمونه سوال برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری، نمونه سوال مدیریت توسعه پایدار روستایی، نمونه سوال روش شناسی تحقیق در جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 218KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست