نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD بیوشیمی دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD بیوشیمی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال آنزیمولوژی، نمونه سوال بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک، نمونه سوال بیوشیمی لیپیدها و قندها، نمونه سوال کنترل متابولیسم، نمونه سوال زیست شناسی مولکولی پیشرفته، نمونه سوال روش های بیوشیمی - نظری و عملی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 224KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست