نمونه سوالات آزمون / ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی سیاست توسعه کشاورزی اقتصاد تولید مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد 1386 کتاب هدیه دهید

ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی سیاست توسعه کشاورزی اقتصاد تولید مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد 1386

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1386 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال اقتصاد خرد تکمیلی، نمونه سوال اقتصاد کلان تکمیلی، نمونه سوال اقتصاد سنجی تکمیلی (1).

سال : 1386
گروه : ---
مشخصات فایل : 363KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست