نمونه سوالات آزمون / ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات مهندسی صنایع صنایع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات مهندسی صنایع صنایع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال طراحی سیستم های صنعتی، نمونه سوال تحلیل آماری چندمتغیره، نمونه سوال نظریه تصمیم گیری.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 478KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست