نمونه سوالات آزمون / ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات مدیریت بازرگانی بازاریابی بازرگانی بین الملل مدیریت مالی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات مدیریت بازرگانی بازاریابی بازرگانی بین الملل مدیریت مالی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال تئوری های مدیریت پیشرفته، نمونه سوال مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، نمونه سوال مدیریت استراتژیک پیشرفته، نمونه سوال زبان تخصصی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 403KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست