نمونه سوالات آزمون / ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات زمین شناسی چینه نگاری و دیرینه شناسی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات زمین شناسی چینه نگاری و دیرینه شناسی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زیست چینه نگاری، نمونه سوال دیرینه بوم شناسی، نمونه سوال چینه نگاری پیشرفته، نمونه سوال چینه نگاری سکانسی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 476KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست