نمونه سوالات آزمون / ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات جغرافیا برنامه ریزی شهری آمایش برنامه ریزی مسکن بهسازی شهری مدیریت شهری کارشناسی ارشد فراگیر پیام نو 1386 امروز پنج شنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۶

ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات جغرافیا برنامه ریزی شهری آمایش برنامه ریزی مسکن بهسازی شهری مدیریت شهری کارشناسی ارشد فراگیر پیام نو 1386

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1386 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال مکتب ها و نظریه ها در جغرافیا، نمونه سوال طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی، نمونه سوال سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری، نمونه سوال مدل ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری.

سال : 1386
گروه : ---
مشخصات فایل : 624KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست