نمونه سوالات آزمون / ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات جغرافیا برنامه ریزی روستایی اقتصاد فضا برنامه کالبدی مناطق عشایری توسعه روستایی کارشناسی ارشد فراگیر 1387 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات جغرافیا برنامه ریزی روستایی اقتصاد فضا برنامه کالبدی مناطق عشایری توسعه روستایی کارشناسی ارشد فراگیر 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال دیدگاه ها و نظریه های برنامه ریزی و توسعه روستایی، نمونه سوال اصول و روش های برنامه ریزی کالبدی - فضایی سکونت گاه های روستایی، نمونه سوال توسعه پایدار کشاورزی، نمونه سوال حقوق و قوانین روستایی.
ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات جغرافیا برنامه ریزی روستایی اقتصاد فضا برنامه کالبدی مناطق عشایری توسعه روستایی کارشناسی ارشد فراگیر 1387
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 615KB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست