نمونه سوالات آزمون / ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات جغرافیا برنامه ریزی روستایی اقتصاد فضا برنامه کالبدی مناطق عشایری توسعه روستایی کارشناسی ارشد فراگیر 1386 کتاب هدیه دهید

ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات جغرافیا برنامه ریزی روستایی اقتصاد فضا برنامه کالبدی مناطق عشایری توسعه روستایی کارشناسی ارشد فراگیر 1386

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1386 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال مکاتب و بنیان های نظری توسعه و برنامه ریزی روستایی، نمونه سوال تحلیل فضایی روابط شهر و روستا، نمونه سوال تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی، نمونه سوال روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی.

سال : 1386
گروه : ---
مشخصات فایل : 509KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست