نمونه سوالات آزمون / ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1386 امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1386

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1386 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال مدیریت و برنامه ریزی محیطی، نمونه سوال آب و هواشناسی توریسم، نمونه سوال گرمایش جهانی و پیامدهای آن، نمونه سوال مخاطرات آب و هوایی شهر، نمونه سوال مبانی آب و هوایی شهر، نمونه سوال مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک، نمونه سوال هیدرولوژی پیشرفته.

سال : 1386
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.08MB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست