نمونه سوالات آزمون / ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات جامعه شناسی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات جامعه شناسی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال بینش های جامعه شناسی (1) (تاریخ تفکرات جامعه شناسی)، نمونه سوال جامعه شناسی جوانان، نمونه سوال زبان تخصصی، نمونه سوال توسعه اجتماعی - اقتصادی، نمونه سوال جامعه شناسی مسائل اجتماعی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 632KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست