نمونه سوالات آزمون / ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات تربیت بدنی علوم ورزشی مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1387 امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات تربیت بدنی علوم ورزشی مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال آئین نگارش زبان فارسی، نمونه سوال مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش، نمونه سوال روش تحقیق در مدیریت ورزشی، نمونه سوال اصول و مبانی مدیریت، نمونه سوال اوقات فراغت و محیط زیست، نمونه سوال نظریه های سازمان و مدیریت، نمونه سوال مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی، نمونه سوال مدیریت بازاریابی در ورزش، نمونه سوال مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهای ورزشی، نمونه سوال اصول و مبانی بازاریابی ورزشی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 524KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست