نمونه سوالات آزمون / ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات تربیت بدنی علوم ورزشی عمومی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1388 کتاب هدیه دهید

ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات تربیت بدنی علوم ورزشی عمومی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1388

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1388 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال آئین نگارش زبان فارسی، نمونه سوال مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش، نمونه سوال روش تحقیق در مدیریت ورزشی، نمونه سوال اصول و مبانی مدیریت، نمونه سوال اوقات فراغت و محیط زیست، نمونه سوال نظریه های سازمان و مدیریت، نمونه سوال مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی، نمونه سوال مدیریت بازاریابی در ورزش، نمونه سوال مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهای ورزشی، نمونه سوال اصول و مبانی بازاریابی ورزشی، نمونه سوال روش تحقیق در علوم ورزشی، نمونه سوال آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی، نمونه سوال اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، نمونه سوال فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی، نمونه سوال اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی، نمونه سوال آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی، نمونه سوال فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی، نمونه سوال حرکت شناسی پیشرفته، نمونه سوال روش و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی، نمونه سوال کنترل حرکتی، نمونه سوال روش های آماری، نمونه سوال رشد جسمانی.
ثبت نام آزمون سال 1389 برای مقطع کارشناسی ارشد از تاریخ 12 آبان ماه آغاز شده و آزمون در روزهای 23، 24، 25 و 26 بهمن 1387 برگزار شده است. همچنین، تاریخ برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، 1 مرداد 1388 بوده است. زمان برگزاری آزمون‌های دانشگاه پیام نور نیز شامل آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) فراگیر پیام نور در تاریخ 29 مرداد 1388 و آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور در تاریخ 30 مرداد 1388 بوده است.

سال : 1388
گروه : ---
مشخصات فایل : 551KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست