نمونه سوالات آزمون / ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات تربیت بدنی علوم ورزشی عمومی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1387 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات تربیت بدنی علوم ورزشی عمومی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال آئین نگارش زبان فارسی، نمونه سوال مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش، نمونه سوال روش تحقیق در مدیریت ورزشی، نمونه سوال اصول و مبانی مدیریت، نمونه سوال اوقات فراغت و محیط زیست، نمونه سوال نظریه های سازمان و مدیریت، نمونه سوال مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی، نمونه سوال مدیریت بازاریابی در ورزش، نمونه سوال مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهای ورزشی، نمونه سوال اصول و مبانی بازاریابی ورزشی، نمونه سوال روش تحقیق در علوم ورزشی، نمونه سوال آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی، نمونه سوال اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، نمونه سوال فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی، نمونه سوال اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی، نمونه سوال آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی، نمونه سوال فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی، نمونه سوال حرکت شناسی پیشرفته، نمونه سوال روش و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی، نمونه سوال کنترل حرکتی، نمونه سوال روش های آماری، نمونه سوال رشد جسمانی. ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات تربیت بدنی علوم ورزشی عمومی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1387
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 559KB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست