نمونه سوالات آزمون / ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد فراگیر پیام نور جزوات سوالات آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال آواشناسی زبان فارسی، نمونه سوال کاربرد نظریه های اجتماعی در آموزش زبان، نمونه سوال زمینه کاربرد روان شناسی در آموزش زبان فارسی، نمونه سوال زبان تخصصی انگلیسی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 682KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست