نمونه سوالات آزمون / ارشد سراسری جزوات سوالات مدیریت کشاورزی کارشناسی ارشد سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد سراسری جزوات سوالات مدیریت کشاورزی کارشناسی ارشد سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال زراعت و باغبانی عمومی، نمونه سوال آمار، نمونه سوال اقتصاد کشاورزی، نمونه سوال ترویج و توسعه کشاورزی، نمونه سوال مدیریت مزرعه.

ارشد سراسری جزوات سوالات مدیریت کشاورزی کارشناسی ارشد سراسری 1387
مشاهده پاسخنامه سوالات
سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 704KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست