نمونه سوالات آزمون / ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه هنرهای پژوهشی صنایع دستی کارشناسی ارشد سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه هنرهای پژوهشی صنایع دستی کارشناسی ارشد سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال فرهنگ، نمونه سوال هنر و ادبیات ایران و جهان، نمونه سوال نقد هنری و ادبی، نمونه سوال فلسفه غرب و زیبایی شناسی، نمونه سوال اصول فلسفه و عرفان اسلامی، نمونه سوال شناخت مواد و مصالح، نمونه سوال هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان، نمونه سوال موزه داری.

ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه هنرهای پژوهشی صنایع دستی کارشناسی ارشد سراسری 1387
مشاهده پاسخنامه سوالات
سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 831KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست