نمونه سوالات آزمون / ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه علوم زمین کارشناسی ارشد سراسری 1387 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه علوم زمین کارشناسی ارشد سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی، نمونه سوال آب های زیرزمینی، نمونه سوال زمین شناسی ایران ، نمونه سوال زمین شناسی نفت، نمونه سوال ژئوشیمی ، نمونه سوال سنگ شناسی، نمونه سوال دیرینه شناسی، نمونه سوال زمین شناسی مهندسی، نمونه سوال زمین شناسی ساختمان، نمونه سوال چینه شناسی، نمونه سوال زمین شناسی اقتصادی، نمونه سوال زمین شناسی زیست محیطی.

ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه علوم زمین کارشناسی ارشد سراسری 1387
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.42MB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست