نمونه سوالات آزمون / ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه علم اطلاعات دانش شناسی علوم کتابداری اطلاع رسانی کارشناسی ارشد سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه علم اطلاعات دانش شناسی علوم کتابداری اطلاع رسانی کارشناسی ارشد سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات زمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال منابع و خدمات مرجع، نمونه سوال سازماندهی منابع، نمونه سوال مدیریت منابع، نمونه سوال کتابخانه و کتابداری، نمونه سوال فناوری های اطلاعاتی، نمونه سوال مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، نمونه سوال آمار و روش تحقیق در کتابداری.

ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه علم اطلاعات دانش شناسی علوم کتابداری اطلاع رسانی کارشناسی ارشد سراسری 1387
مشاهده پاسخنامه سوالات
سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 647KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست