نمونه سوالات آزمون / ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه علم اطلاعات دانش شناسی علوم کتابداری اطلاع رسانی کارشناسی ارشد سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه علم اطلاعات دانش شناسی علوم کتابداری اطلاع رسانی کارشناسی ارشد سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات زمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال مرجع شناسی عمومی و تخصصی، نمونه سوال سازماندهی منابع، نمونه سوال مدیریت مجموعه سازی، نمونه سوال آشنایی با مدیریت دانش، نمونه سوال آشنایی با علم سنجی، نمونه سوال مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، نمونه سوال آمار و روش تحقیق و آیین نگارش و ویراستاری علمی، نمونه سوال مبانی آرشیو، نمونه سوال پایگاه داده و نرم افزارهای کتابخانه ای.

ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه علم اطلاعات دانش شناسی علوم کتابداری اطلاع رسانی کارشناسی ارشد سراسری 1387
مشاهده پاسخنامه سوالات
سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 647KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست