نمونه سوالات آزمون / ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه ریاضی کارشناسی ارشد سراسری 1387 امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه ریاضی کارشناسی ارشد سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال ریاضیات عمومی، نمونه سوال مبانی علوم ریاضی، نمونه سوال مبانی ماتریس ها و جبر خطی، نمونه سوال مبانی آنالیز ریاضی، نمونه سوال مبانی آنالیز عددی و مبانی احتمال، نمونه سوال مبانی ترکیبات، نمونه سوال ساختمان داده ها و الگوریتم ها، نمونه سوال مبانی نظریه محاسبه، نمونه سوال مبانی منطق و نظریه مجموعه ها، نمونه سوال ریاضیات عمومی، نمونه سوال مبانی آنالیز عددی، نمونه سوال مبانی احتمال، مبانی کامپیوتر، نمونه سوال ریاضیات گسسته، نمونه سوال ساختمان داده ها و الگوریتم ها، نمونه سوال مبانی نظریه محاسبه، نمونه سوال تحقیق در عملیات 1.

ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه ریاضی کارشناسی ارشد سراسری 1387
مشاهده پاسخنامه سوالات
سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.1MB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست