نمونه سوالات آزمون / ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه ریاضی کارشناسی ارشد سراسری 1386 کتاب هدیه دهید

ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه ریاضی کارشناسی ارشد سراسری 1386

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1386 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال ریاضیات عمومی، نمونه سوال مبانی علوم ریاضی، نمونه سوال مبانی ماتریس ها و جبر خطی، نمونه سوال مبانی آنالیز ریاضی، نمونه سوال مبانی آنالیز عددی و مبانی احتمال، نمونه سوال مبانی ترکیبات، نمونه سوال ساختمان داده ها و الگوریتم ها، نمونه سوال مبانی نظریه محاسبه، نمونه سوال مبانی منطق و نظریه مجموعه ها، نمونه سوال ریاضیات عمومی، نمونه سوال مبانی آنالیز عددی، نمونه سوال مبانی احتمال، مبانی کامپیوتر، نمونه سوال ریاضیات گسسته، نمونه سوال ساختمان داده ها و الگوریتم ها، نمونه سوال مبانی نظریه محاسبه، نمونه سوال تحقیق در عملیات 1.

ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه ریاضی کارشناسی ارشد سراسری 1386
مشاهده پاسخنامه سوالات
سال : 1386
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.03MB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست