نمونه سوالات آزمون / ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین کارشناسی ارشد سراسری 1397 کتاب هدیه دهید

ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین کارشناسی ارشد سراسری 1397

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1397 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال دروس مشترک (حقوق جزای عمومی، جرائم و مجازات نیروهای مسلح، اندیشه اسلامی 1 و 2)، نمونه سوال مجموعه دروس تخصصی رشته پیشگیری از جرم (آیین دادرسی کیفری، مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم، نمونه سوال اصول و مبانی پیشگیری از جرم)، نمونه سوال مجموعه دروس تخصصی رشته علوم و فنون مرزبانی (اصول و مبانی مرزبانی، امور رزمی، ژئوپلیتیک مرزهای ایران)، نمونه سوال مجموعه دروس تخصصی رشته مدیریت علوم اطلاعات و امنیت انتظامی (احزاب و گروه های سیاسی، تعارض قوانین، سازمان های اطلاعاتی)، نمونه سوال مجمو.عه دروس تخصصی رشته مبارزه با موادمخدر (ژئوپلیتیک موادمخدر، جاسازی حرفه ای موادمخدر، کلیات و طبقه بندی موادمخدر)، نمونه سوال مجموعه دروس تخصصی رشته علوم عملیات ویژه انتظامی (رهایی گروگان، روانشناسی اجتماعی، کنترل اجتماعات)، نمونه سوال مجموعه دروس تخصصی رشته عملیات راهور (تصادفات، مهندسی ترافیک، سیستم های هوشمند حمل و نقل)، نمونه سوال مجموعه دروس تخصصی رشته کشف جرائم (مصاحبه و بازجویی، بررسی صحنه جرم، جرائم سازمان یافته)، نمونه سوال مجموعه دروس تخصصی رشته علوم حفاظت اطلاعات انتظامی (مدیریت دانش در نهادهای اطلاعاتی، نمونه سوال حفاظت فناوری اطلاعات، اشراف اطلاعاتی و جمع آوری). ارشد سراسری جزوات سوالات مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین کارشناسی ارشد سراسری 1397
مشاهده پاسخنامه سوالات
سال : 1397
گروه : ---
مشخصات فایل : 5.16MB / PDF
قیمت : رایگان
دریافت فایل

سایر سوالات مرتبط