نمونه سوالات آزمون / ارشد سراسری جزوات سوالات علوم تربیتی 2 کارشناسی ارشد سراسری 1387 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

ارشد سراسری جزوات سوالات علوم تربیتی 2 کارشناسی ارشد سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)، نمونه سوال روانشناسی تربیتی، نمونه سوال آمار و روش های تحقیق، نمونه سوال سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت، نمونه سوال رواشناسی کودکان استثنائی، نمونه سوال روانشناسی رشد، نمونه سوال روانشناسی عمومی، نمونه سوال آموزش و پرورش کودکان استثنائی، نمونه سوال مبانی مشاوره و راهنمایی، نمونه سوال روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره، نمونه سوال نظریه های مشاوره و روان درمانی، نمونه سوال کاربرد آزمون های روانی در مشاوره، نمونه سوال روانشناسی شخصیت.

ارشد سراسری جزوات سوالات علوم تربیتی 2 کارشناسی ارشد سراسری 1387
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.03MB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

0