نمونه سوالات آزمون / ارشد سراسری جزوات سوالات توسعه روستایی کارشناسی ارشد سراسری 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد سراسری جزوات سوالات توسعه روستایی کارشناسی ارشد سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی، نمونه سوال مدیریت و تعاون روستایی، نمونه سوال ترویج و آموزش کشاورزی، نمونه سوال جامعه شناسی روستایی، نمونه سوال روانشناسی اجتماعی.

ارشد سراسری جزوات سوالات توسعه روستایی کارشناسی ارشد سراسری 1387
مشاهده پاسخنامه سوالات
سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 799KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست