نمونه سوالات آزمون / ارشد سراسری جزوات سوالات توسعه روستایی کارشناسی ارشد سراسری 1387 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

ارشد سراسری جزوات سوالات توسعه روستایی کارشناسی ارشد سراسری 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی، نمونه سوال مدیریت و تعاون روستایی، نمونه سوال ترویج و آموزش کشاورزی، نمونه سوال جامعه شناسی روستایی، نمونه سوال روانشناسی اجتماعی.

ارشد سراسری جزوات سوالات توسعه روستایی کارشناسی ارشد سراسری 1387
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 799KB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست