نمونه سوالات آزمون / ارشد آزاد جزوات سوالات کارگردانی نمایش کارشناسی ارشد آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد آزاد جزوات سوالات کارگردانی نمایش کارشناسی ارشد آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال نظریه های بازیگری (اجرای نقش)، نمونه سوال تجزیه و تحلیل نمایشنامه، نمونه سوال کارگردانی، نمونه سوال اطلاعات تخصصی، نمونه سوال تاریخی هنر نمایش، نمونه سوال مبانی نظری نمایش، نمونه سوال نمایشنامه نویسی (نگارش نمایشنامه)، نمونه سوال آزمون عملی کارگردانی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 480KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست