نمونه سوالات آزمون / ارشد آزاد جزوات سوالات مهندسی کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد آزاد جزوات سوالات مهندسی کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی (انگلیسی)، نمونه سوال آمار، نمونه سوال زراعت، نمونه سوال اکولوژی و فیزیولوژی، نمونه سوال علف های هرز و کنترل آن ها، نمونه سوال گیاه شناسی و اصول باغبانی، نمونه سوال اصول باغبانی، نمونه سوال فیزیولوژی بعد از برداشت و ازدیاد نباتات، نمونه سوال گیاه شناسی و خاک شناسی، نمونه سوال اصول و اصلاح ژنتیک، نمونه سوال بیوشیمی و ژنتیک مولکولی، نمونه سوال طرح آزمایشات کشاورزی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 331KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست