نمونه سوالات آزمون / ارشد آزاد جزوات سوالات مهندسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد آزاد جزوات سوالات مهندسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی (انگلیسی)، نمونه سوال آمار عمومی و طرح های آماری در علوم کشاورزی، نمونه سوال گیاه شناسی (سیستماتیک، آناتومی، فیزیولوژی)، نمونه سوال قارچ شناسی، نمونه سوال بیماری های گیاهی (بیماری های قارچی، بیماری های ویروسی، بیماری های پروکاریوتی، نماتدهای انگل گیاهی، بیماری های فیزیولوژیک و انگل های گلدار)، نمونه سوال اصول مبارزه و سم شناسی در بیماری های گیاهی، نمونه سوال جانورشناسی، نمونه سوال حشره شناسی، نمونه سوال آفات گیاهی، نمونه سوال اصول مبارزه و سم شناسی در آفات گیاهی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 678KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست