نمونه سوالات آزمون / ارشد آزاد جزوات سوالات مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد آزاد جزوات سوالات مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی (انگلیسی)، نمونه سوال آمار و ریاضی، نمونه سوال مدیریت کشاورزی، نمونه سوال اقتصاد کشاورزی، نمونه سوال ترویج و آموزش کشاورزی، نمونه سوال توسعه روستایی، نمونه سوال توسعه کشاورزی، نمونه سوال توسعه اقتصادی، نمونه سوال توسعه اجتماعی، نمونه سوال مدیریت توسعه، نمونه سوال مدیریت مزرعه.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 344KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست