نمونه سوالات آزمون / ارشد آزاد جزوات سوالات مهندسی منابع طبیعی فرآوری محصولات شیلاتی کارشناسی ارشد آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد آزاد جزوات سوالات مهندسی منابع طبیعی فرآوری محصولات شیلاتی کارشناسی ارشد آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی (انگلیسی)، نمونه سوال آمار و احتمالات، نمونه سوال فرآوری محصولات شیلاتی، نمونه سوال تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی، نمونه سوال میکروبیولوژی فرآورده های شیلات، نمونه سوال تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی، نمونه سوال تکثیر و پرورش ماهیان تزیینی، نمونه سوال اصول و روش های نگهداری محصولات شیلات، نمونه سوال جنگل شناسی، نمونه سوال اکولوژی جنگل، نمونه سوال جنگل داری، نمونه سوال آمار و اندازه گیری جنگل، نمونه سوال بهره برداری و حمل و نقل چوب، نمونه سوال هیدرولوژی، نمونه سوال ژئومورفولوژی 1 و2، نمونه سوال حفاظت خاک (آبی و بادی)، نمونه سوال خاک های مناطق خشک و نیمه خشک، نمونه سوال اصلاح و توسعه و شناسایی گیاهان مرتعی، نمونه سوال مرتع داری، نمونه سوال ارزیابی و اندازه گیری مرتع، نمونه سوال فیزیک و مکانیک چوب، نمونه سوال شیمی چوب و اصول حفاظت چوب.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 416KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست