نمونه سوالات آزمون / ارشد آزاد جزوات سوالات مجموعه علوم تربیتی 1 مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد آزاد جزوات سوالات مجموعه علوم تربیتی 1 مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال روانشناسی تربیتی، نمونه سوال روش ها و فنون تدریس، نمونه سوال آمار و روش های تحقیق، نمونه سوال اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، نمونه سوال مدیریت آموزش، نمونه سوال مقدمات برنامه ریزی درسی و آموزشی، نمونه سوال تکنولوژی آموزشی، نمونه سوال تعلیم و تربیت اسلامی (آراء تربیتی فلاسفه اسلام و غرب).

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 471KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست