نمونه سوالات آزمون / ارشد آزاد جزوات سوالات زیست شناسی دریا جانوران دریا کارشناسی ارشد آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد آزاد جزوات سوالات زیست شناسی دریا جانوران دریا کارشناسی ارشد آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال اکولوژی دریا، نمونه سوال جانوران دریایی (سیستماتیک، بیولوژی، فیزیولوژی)، نمونه سوال گیاهان دریایی (سیستماتیک، بیولوژی، فیزیولوژی)، نمونه سوال آلودگی و شیمی محیط زیست دریا.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 481KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست