نمونه سوالات آزمون / ارشد آزاد جزوات سوالات زمین شناسی فسیل شناسی چینه شناسی کارشناسی ارشد آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد آزاد جزوات سوالات زمین شناسی فسیل شناسی چینه شناسی کارشناسی ارشد آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، نمونه سوال آب های زیرزمینی، نمونه سوال زمین شناسی مهندسی، نمونه سوال سنگ شناسی و پترولوژی، نمونه سوال زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی، نمونه سوال زمین شناسی زیست محیطی، نمونه سوال رسوب شناسی، نمونه سوال چینه شناسی و فسیل شناسی، نمونه سوال زمین شناسی نفت، نمونه سوال زمین شناسی ایران، نمونه سوال ژئومورفولوژی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 281KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست