نمونه سوالات آزمون / ارشد آزاد جزوات سوالات زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی رسوب شناسی کارشناسی ارشد آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد آزاد جزوات سوالات زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی رسوب شناسی کارشناسی ارشد آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، آب های زیرزمینی، زمین شناسی مهندسی، سنگ شناسی و پترولوژی، زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی، زمین شناسی زیست محیطی، رسوب شناسی، چینه شناسی و فسیل شناسی، زمین شناسی نفت، زمین شناسی ایران، ژئومورفولوژی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 286KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست