جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر - سوالات، جزوات، منابع و ...

ردیف
نمونه
رشته
درس
سال
قیمت
دانلود
1
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
سوالات درس اصول سیستم های عامل
تابستان 1389
رایگان
2
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
سوالات درس اصول طراحی پایگاه داده ها
تابستان 1389
رایگان
3
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
سوالات درس شبکه های کامپیوتری 1
تابستان 1389
رایگان

نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور که در پایان هر ترم تحصیلی و به صورت دو نیمسال در هر سال تحصیلی برگزار می گردد، شامل گروه های درسی علوم پایه، الهیات و علوم اسلامی، مدیریت و اقتصاد و حسابداری، ادبیات و زبان های خارجه، علوم اجتماعی، هنر و معماری، علوم تربیتی و روانشناسی، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی می باشد.