جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) مهندسی صنایع - مهندسی اجرایی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) مهندسی صنایع - مهندسی اجرایی - سوالات، جزوات، منابع و ...

ردیف
نمونه
رشته
درس
سال
قیمت
دانلود
1
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی صنایع - مهندسی اجرایی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی صنایع - مهندسی اجرایی
سوالات درس تحقیق در عملیات 1
تابستان 1389
رایگان
2
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی صنایع - مهندسی اجرایی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی صنایع - مهندسی اجرایی
سوالات درس طرح ریزی واحدهای صنعتی
تابستان 1389
رایگان
3
 کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی صنایع - مهندسی اجرایی
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور (ترمی) مهندسی صنایع - مهندسی اجرایی
سوالات درس مدیریت و کنترل پروژه
تابستان 1389
رایگان

نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور که در پایان هر ترم تحصیلی و به صورت دو نیمسال در هر سال تحصیلی برگزار می گردد، شامل گروه های درسی علوم پایه، الهیات و علوم اسلامی، مدیریت و اقتصاد و حسابداری، ادبیات و زبان های خارجه، علوم اجتماعی، هنر و معماری، علوم تربیتی و روانشناسی، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی می باشد.