منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / کارشناسی شیمی کاربردی (درس شیمی صنعتی اصول محاسبات شیمی اصول صنایع شیمیایی تصفیه آب خوردگی)1385 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی شیمی کاربردی (درس شیمی صنعتی اصول محاسبات شیمی اصول صنایع شیمیایی تصفیه آب خوردگی)1385

شامل سال های 84 و 85
سال : 1385
مشخصات فایل : 271KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال