منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / کاردانی شیمی کاربردی صنایع شیمیایی (درس شیمی عمومی آلی تجزیه تجزیه دستگاهی)1385 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی شیمی کاربردی صنایع شیمیایی (درس شیمی عمومی آلی تجزیه تجزیه دستگاهی)1385

شامل سال های 82 و 83 و 84 و 85
سال : 1385
مشخصات فایل : 665KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال