منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / نکات کلیدی سوالات درس روش ها فنون راهنمایی در مشاوره1394 کتاب هدیه دهید

نکات کلیدی سوالات درس روش ها فنون راهنمایی در مشاوره1394

نکات کلیدی و سوالات درس روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره شامل 6 فصل است که بر اساس مباحث و عناوین مختلف فهرست بندی شده اند. در هر فصل مهمترین و اساسی ترین نکات مربوط به آن مبحث به همراه سوالات چهارگزینه ای مر بوط به کنکورهای گذشته که مشابه با سوالات ادوار گذشته آزمون های استخدامی بوده اند، برای داوطلبان گنجانده شده است. این جزوه شامل 255 نکته کلیدی و مهم به همراه 350 نمونه سوال و تست طبقه بندی شده برای متقاضیان می باشد. نکات کلیدی و سوالات درس روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره که رشته های مختلف آزمون های استخدامی به ویژه رشته مشاوره تحصیلی را در بر می گیرد، شامل 68 صفحه می باشد.

سال : 1394
مشخصات فایل : 527KB / PDF
قیمت : 50,000 ريال
اعتبار کافی نیست