منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / نکات کلیدی سوالات درس روانشناسی تربیتی1394 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

نکات کلیدی سوالات درس روانشناسی تربیتی1394

نکات کلیدی و سوالات درس روانشناسی تربیتی که 6 فصل و 74 صفحه را شامل می شوند، بر اساس مباحث و عناوین مختلف درسی طبقه بندی شده اند. در هر فصل، ابتدا اساسی ترین و کلیدی ترین نکات مربوط به آن مبحث و سپس سوالات چهار گزینه ای کنکورهایی که سوالات مشابه با آزمون های استخدامی ادوار گذشته را دارند، قرار داده شده است. جزوه مجموعا شامل 335 نکته کلیدی و 300 نمونه سوال طبقه بندی شده روانشناسی تربیتی بوده و رشته های مختلف آزمون های استخدامی به ویژه رشته آموزگار دوره ابتدایی را شامل می شود.

سال : 1396
مشخصات فایل : 639KB / PDF
قیمت : 50,000 ريال