منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / نکات کلیدی سوالات تالیفی درس روش تحقیق1394 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

نکات کلیدی سوالات تالیفی درس روش تحقیق1394

نکات کلیدی و سوالات تالیفی درس روش تحقیق شامل 7 فصل و 87 صفحه می باشد. در هر فصل بر اساس مبحث مربوطه، اساسی ترین و کلیدی ترین نکات بیان گردیده و پس از آن، نمونه سوالات مربوطه که برگرفته از آزمون های استخدامی ادوار گذشته نیز می باشند، به همراه پاسخنامه آورده شده اند. مجموع نکات کلیدی این جزوه، 215 نکته و مجموع تست های طبقه بندی شده آن، 511 تست می باشد. این جزوه که ویژه آزمون های استخدامی می باشد، برای داوطلبان کلیه رشته ها و ارگان های مختلف کاربرد دارد.

سال : 1396
مشخصات فایل : 2.73MB / PDF
قیمت : 80,000 ريال