نکات کلیدی درس مالیه عمومی1394

450 نکته کلیدی مالیه عمومی (36 صفحه) - برای داوطلبان رشته های امور برنامه و بودجه، امور مالیاتی - ویژه آزمون های استخدامی
سال : 1396
مشخصات فایل : 1.29MB / PDF
قیمت : 50,000 ريال