نکات کلیدی درس حسابداری مالی1394

266 نکته کلیدی حسابداری مالی (28 صفحه) - برای داوطلبان رشته امور مالی - ویژه آزمون های استخدامی
سال : 1396
مشخصات فایل : 1.09MB / PDF
قیمت : 50,000 ريال