نکات کلیدی درس اقتصاد کلان1394

نکات کلیدی اقتصاد کلان (55 صفحه) - برای داوطلبان رشته های حسابداری، بانکداری، مهندسی صنایع، علوم اقتصادی (گرایش های بازرگانی، بازرگانی داخلی، نظری، صنعتی، کشاورزی، پول و بانکداری)، مدیریت (گرایش های بازرگانی، مالی، صنعتی، دولتی، بیمه، فن آوری اطلاعات و بانکداری)، امور برنامه و بودجه، اقتصاد کشاورزی، امور مالیاتی و کارشناس مطالعات اقتصادی - ویژه آزمون های استخدامی
سال : 1396
مشخصات فایل : 1.82MB / PDF
قیمت : 50,000 ريال