نمونه سوالات مربیگری فیتنس درجه3

این فایل شامل 84 سوال مهم مطرح شده در آزمون مربیگری فیتنس درجه 3 می باشد. عمده سوالات همراه با پاسخنامه تستی می باشند. صفحه ای از کتاب که می توانید جواب سوال و مبحث مربوطه را مطالعه کنید نیز ذکر شده است.

برای قبولی در آزمون مربیگری فیتنس درجه 3 ابتدا منبع اصلی را بدقت مطالعه بفرمایید.

سپس برای آشنایی با نمونه سوالات آزمون، فایل 250 سوالات آزمون مربیگری فیتنس را دانلود و مطالعه کنید. اما اگر به شب آزمون نزدیک شده اید و هنوز شروع نکرده اید این 84 سوال مهم آزمون فیتنس را از دست ندهید که همگی این سوالات حداقل یک بار در آزمون ها مطرح شده اند.

سال : 1400
مشخصات فایل : 1.78MB / PDF
قیمت : 290,000 ريال