مهر ماه همراه با پاسخنامه تستی1389

این مجموعه شامل آزمونهای استخدامی مهر ماه سال 1389 قضات در دروس مختلف، همراه با پاسخنامه تستی در 22 صفحه می باشد.
سال : 1389
مشخصات فایل : 613KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال