منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / مجموعه تست عمومی دروس ادبیات انگلیسی معارف (کلیه رشته ها)1394 کتاب هدیه دهید

مجموعه تست عمومی دروس ادبیات انگلیسی معارف (کلیه رشته ها)1394

جزوه مجموعه تست عمومی جزوه ای است مشتمل بر نمونه سوالات دروس زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی و زبان انگلیسی. این جزوه که شامل 112 صفحه می باشد، دروس عمومی را در بر گرفته و برای متقاضیان شرکت در آزمون های استخدامی در کلیه رشته ها و ارگان ها مناسب می باشد. جزوه مجموعه تست عمومی 277 نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی، 205 نمونه سوال زبان انگلیسی و 749 نمونه سوال معارف اسلامی را پوشش می دهد. کلیه نمونه سوالات این جزوه که مجموعا 1231 تست را شامل می شوند به همراه پاسخنامه تستی هستند.

سال : 1394
مشخصات فایل : 2.5MB / PDF
قیمت : 100,000 ريال
اعتبار کافی نیست