منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / سوالات تالیفی درس معارف اسلامی کلیه رشته ها 1399 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات تالیفی درس معارف اسلامی کلیه رشته ها 1399

سوالات چهارگزینه ای تالیفی درس معارف اسلامی سال 1399 که کلیه رشته های مربوط به ارگان های مختلف را دربر می گیرند، شامل 3 بخش می باشند. کلیه سوالات دارای پاسخنامه تستی بوده که در پایان هر بخش گنجانده شده اند. این مجموعه شامل 750 تست است که بخش اول آن، 200 سوال و پاسخنامه، بخش دوم، 250 سوال و پاسخنامه و بخش سوم، 300 سوال و پاسخنامه را شامل می شوند. بسته مذکور که ویژه کلیه آزمون های استخدامی است، شامل 158 صفحه بوده و به کلیه متقاضیان شرکت در آزمون های استخدامی توصیه می گردد.

سال : 1399
مشخصات فایل : 3.5MB / PDF
قیمت : 100,000 ريال