منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / سوالات تالیفی درس زبان انگلیسی (کلیه رشته ها)1394 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات تالیفی درس زبان انگلیسی (کلیه رشته ها)1394

بخش اول سوالات تالیفی درس زبان انگلیسی که بر اساس مباحث مختلف درسی طبقه بندی شده است، 10 درس را در بر می گیرد که در هر درس تعدادی سوال مطرح گردیده است. در انتهای هر سوال، پاسخنامه تستی مربوط به آن سوال به همراه ترجمه سوال و ترجمه تک تک گزینه های مربوط به سوال قرار داده شده است. این سوالات طبقه بندی شده مجموعا 200 تست را شامل می شوند. در بخش دوم، یک آزمون جامع زبان انگلیسی ویژه آزمون های استخدامی قرار داده شده است که شامل 205 تست مشابه نمونه سوالات ادوار گذشته به همراه پاسخنامه تستی می باشد. سوالات درس زبان انگلیسی، آزمون های استخدامی مربوط به کلیه رشته ها و ارگان ها را پوشش داده و شامل 60 صفحه می باشد.

سال : 1396
مشخصات فایل : 1.66MB / PDF
قیمت : 50,000 ريال