منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / سوالات تالیفی درس دانش کامپیوتر فن آوری اطلاعات کلیه رشته ها 1399 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات تالیفی درس دانش کامپیوتر فن آوری اطلاعات کلیه رشته ها 1399

سوالات چهارگزینه ای تالیفی درس دانش کامپیوتر - فن آوری اطلاعات سال 1399 که کلیه رشته های مربوط به ارگان های مختلف را دربر می گیرند، شامل 2 بخش می باشند. کلیه سوالات دارای پاسخنامه تستی بوده که در پایان هر بخش گنجانده شده اند. این مجموعه شامل 430 تست است که بخش اول آن، 230 سوال و پاسخنامه و بخش دوم، 200 سوال و پاسخنامه را شامل می شوند. بسته مذکور که ویژه کلیه آزمون های استخدامی است، شامل 92 صفحه بوده و به کلیه متقاضیان شرکت در آزمون های استخدامی توصیه می گردد.

سال : 1399
مشخصات فایل : 1.89MB / PDF
قیمت : 80,000 ريال